Om EDGES

Vejen til ethvert mål er en proces. En proces med udfordringer og hurdler, som man skal køre udenom eller forcere alt efter omstændighederne. Og en proces, som samtidig gerne skal være professionel, dynamisk og målrettet.

EDGES hjælper enkeltpersoner, teams og ledere til at manøvrere i det professionelle liv, så mål bliver motiverende, processer smidige, forandringer positive og løsninger resultatskabende.

Værktøjerne er business coaching, strategisk sparring, proces- og projektstyring. Tre kompetencer, der supplerer hinanden og benyttes efter behov og aftale.

EDGES arbejder også internationalt

Jeg arbejder og coacher på 5 forskellige sprog (dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk), så arbejder din virksomhed på tværs af grænser, forhindrer det os ikke i at samarbejde.

Læs mere om min baggrund her.